Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

Rada pedagogiczna działa w przedszkolu na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:

 1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola
 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
 4. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków.

Rada pedagogiczna opiniuje:

 1. organizację pracy przedszkola
 2. projekt planu finansowego przedszkola
 3. wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
 4. propozycje dyrektora o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
 5. wychowawczych i opiekuńczych.
 6. program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie przez nauczyciela lub osobę prowadzącą zajęcia dodatkowe, przed dopuszczeniem do użytku w przedszkolu przez dyrektora.

Regulamin Rady Pedagogicznej

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 55 w Łodzi
odpowiada: Joanna Poselt
data: 16-03-2018
wytworzył: Joanna Poselt
data: 16-03-2018
data: 16-03-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 12-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 10-08-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 667