Struktura własnościowa, majątek

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Łodzi i nie posiada osobowości prawnej.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Łódź.

Nieruchomość jest oddana w trwały zarząd w celu prowadzenia przez Przedszkole Miejskie Nr 55 działalności statutowej.

Mienie przedszkola stanowi własność Gminy Łódź.

Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej.

Aktywa trwałe:

  • budynek: 952 861,04 zł
  • środki trwałe: 14 963,80 zł
  • wyposażenie: 126 133,56 zł

Stan na dzień 31.12.2014 r.

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego o wartości powyżej 300 euro – obecnie placówka nie posiada takich składników majątku.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 55 w Łodzi
odpowiada: Joanna Poselt
data: 16-09-2015
wytworzył: Joanna Poselt
data: 16-09-2015
data: 16-09-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 12-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 08-08-2012 - Edycja treści
  • 10-08-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 618