Rada Rodziców

Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola.

 • Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 • Członkowie rady rodziców wybierani są co rok, podczas zebrań grupowych rodziców w następującym trybie;
  • W każdej grupie przedszkolnej wybiera się dwoje rodziców do oddziałowej rady rodziców
  • Wybrani przedstawiciele spośród siebie wybierają  przewodniczącego , sekretarza, rewizora Rady Rodziców
 • Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami, dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, a w szczególności:
  • Może wystąpić o dokonanie oceny pracy nauczyciela
  • Opinia rady rodziców brana jest pod uwagę przy dokonaniu  oceny dorobku zawodowego nauczycieli, ubiegających się o stopnie awansu zawodowego za okres stażu.
 • W celu wspierania statutowej działalności przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek  rodziców oraz innych źródeł.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 55 w Łodzi
odpowiada: Joanna Poselt
data: 16-09-2015
wytworzył: Joanna Poselt
data: 16-09-2015
data: 16-09-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 12-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 686