Status prawny

Podstawy funkcjonowania:

Przedszkole Miejskie nr 55 w Łodzi jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Organem prowadzącym jest Miasto Łódź.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Łódzki Kurator Oświaty.

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. 2019.1148 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r.967 ze zm.)
 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017.2203)
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2019.1040 ze zm.)
 5. Uchwała Nr LIII/1021/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2005 r. w sprawie przekształcenia przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe,
 6. Statutu Przedszkola Miejskiego nr 55 w Łodzi
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 55 w Łodzi
odpowiada: Joanna Poselt
data: 02-10-2019
wytworzył: Joanna Poselt
data: 02-10-2019
data: 02-10-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 02-10-2019 - Edycja treści
 • 15-03-2018 - Edycja treści
 • 16-02-2016 - Edycja treści
 • 16-09-2015 - Edycja treści
 • 12-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 21-11-2012 - Edycja treści
 • 08-08-2012 - Edycja treści
 • 10-08-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 784