Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania:

 1. spis inwentaryzacyjny,
 2. planowanie sprawozdawczość,
 3. rejestr inwestycji i remontów w szkole (książka obiektu budowlanego),
 4. ewidencja pieczęci i pieczątek,
 5. zarządzenia Dyrektora przedszkola
 6. protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 7. protokoły posiedzeń Rady Rodziców,
 8. archiwum przedszkolne (wykaz teczek zarchiwizowanych)

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie przedszkola osobom upoważnionym na ich wniosek.

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole Miejskie nr 55 w Łodzi
odpowiada: Joanna Poselt
data: 12-05-2015
wytworzył: Joanna Poselt
data: 12-05-2015
data: 12-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 526